ECO SILVER PAPER

Wizja

Odkryj projekt Eco Silver Paper


https://www.ecosilverpaper.com/wp-content/uploads/2017/03/idea11-1200x1195.jpg

ECO SILVER PAPER

INNOWACYJNA W SKALI ŚWIATOWEJ GAMA PRODUKTÓW

Firma Eco Silver Paper powstała w odpowiedzi na potrzebę rynkową w zakresie zapewnienia higieny produktów papierniczych, w szczególności przeznaczonych dla branży medycznej i utrzymania czystości. Bazując na tej potrzebie, Luca Bastianetto i jego zespół stworzyli projekt Eco Silver Paper.

Korzystając z naszego wieloletniego doświadczenia w branży utrzymania czystości, w 2011 roku rozpoczęliśmy współpracę z renomowanymi włoskimi uniwersytetami w celu opracowania nowego aktywnego składnika, kompatybilnego z papierem i zapewniającego istotne rezultaty.

Zespół zaczął prowadzić badania nad obecnością bakterii na papierze i wykazał nie tylko, że tradycyjne artykuły celulozowe, będące produktem naturalnym, nie są wolne od bakterii, ale przede wszystkim, że w „normalnych” warunkach przechowywania tych artykułów bakterie wykazują tendencję do rozmnażania się.
Udzielenie klientowi gwarancji dotyczących stopnia czystości papieru okazało się więc ważną koniecznością! Czyszczenie powierzchni lub mycie rąk środkami antybakteryjnymi nie jest w pełni skuteczne, jeśli nie osuszymy ich za pomocą produktu o najwyższym poziomie higieny.

Tak powstała ECO SILVER PAPER, pierwsza seria produktów z bibuły zawierająca zaawansowany technologicznie składnik aktywny ze stabilizowanymi jonami srebra.

Unikatowa na świecie formuła ESP pozwala nam oferować na rynku produkty, które są wreszcie bezpieczne, mają gwarantowaną jakość oraz charakteryzują się wyjątkowym w swojej kategorii stopniem czystości. Każda partia produkcyjna jest testowana i certyfikowana, co oznacza, że nasza gwarancja obejmuje nie tylko proces, ale także jego rezultat… a to istotna różnica!


https://www.ecosilverpaper.com/wp-content/uploads/2017/03/idea22.jpg

https://www.ecosilverpaper.com/wp-content/uploads/2017/03/grafico1.png
https://www.ecosilverpaper.com/wp-content/uploads/2017/03/grafico3.png